MLADŠÍ ŽÁCI

ID Hráče a rozdělení do týmů

01.09.2017 06:13

V záložce tým je rozdělení hráčů s číslama ID  -  ( používejte při platbách jako variabilní symbol)